ခ်ယ္ရီ(၂)

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ လမ္းဆံု၊ကေလး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-896472213, 09-258813546

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • TV၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ လက္လီ၊လက္ကားရသည္။

Other Business Categories

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး