ဒဂုန္

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ တံတားဦးရပ္ကြက္၊ ကေလး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 073-21836, 09-2450619

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • နာရီႏွင့္ Electronic ၊ Customer Service ၊ ကေလးၿမိဳ႕ SKY NET ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း။

Other Business Categories

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page