ေအး႐ွားလိုက္

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မင္းႀကီးဟိုတယ္အေနာက္ဘက္၊ သဇင္ရပ္ကြက္၊ကေလးၿမိဳ႕နယ္

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2100465

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေရခဲေသတၱာ၊ ထမင္းေပါင္းအိုး၊ ပန္ကာ၊ TV ၊ Air Cooler ၊ Air- Con ပစၥည္းမ်ား ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး