ေန႐ွင္နယ္

ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္

Address :ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ပင္လံုရပ္ကြက္၊ကေလးၿမိဳ႕နယ္

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-426503797, 09-444015054

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကားအပိုပစၥည္း၊ ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္း၊ စက္အပိုပစၥည္း၊ ဘတၳီ၊ တာယာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ စက္သံုးဆီ ေရာင္းဝယ္ေရး။

Other Business Categories

  • ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား
  • စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား

Share This Page