ခိုင္မိုး

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Address :ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ တာဟန္းရပ္ကြက္၊ကေလး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-425007673

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမဩဇာေရာင္းဝယ္ေရး။

Other Business Categories

  • ဓာတ္ေျမၾသဇာ

Share This Page