ဒီဇိုင္နာခိုင္မာေဝ

အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :ေအးရိပ္မြန္လမ္း၊ ဘူတာသစ္ရပ္၊ေခ်ာင္းဦး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-259245541, 09-975630224

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • မဂၤလာဝတ္စံုႏွင့္ ပြဲတတ္ဝတ္စံုအမ်ိဳးမ်ိဳး၊
  • သင္တန္းသားမ်ားလက္ခံသည္။ နယ္မွသင္တန္းသားမ်ားကိုလည္း ေနစရာအေဆာင္စီစဥ္ေပးသည္။

Other Business Categories

  • ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္းပညာရွင္မ်ား