ျပည့္စံုၿဖိဳး

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Slogan :

Address :ေဈးတိုက္တန္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ေခ်ာင္းဦး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-956289900, 09-970695869

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအားထားေနေသာဓာတ္ေျမဩဇာမ်ားသာေရာင္းခ်ျခင္း
  • လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္း