Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ေအာင္သုခ (ဆန္စက္မ်ား)

အမွတ္ ၃၊ ေအာင္ခ်မ္းသာေျမာက္ရပ္၊ သဲေတာအမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

သဲေတာဝမ္းတြင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-2050059, 09-2165462

ကမ႓ာသစ္ (ဆန္စက္မ်ား)

သဲေတာ-၀မ္းတြင္းလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္၊ သဲေတာအမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

သဲေတာဝမ္းတြင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-2050335, 09-2165119, 09-402537232

ေက်ာ္ေမႊး(ဦး) (ဆန္စက္မ်ား)

ခင္ႀကီး႐ြာ၊

သဲေတာဝမ္းတြင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2165797

ေ႐ႊေမာင္း (ဆန္စက္မ်ား)

ေအာင္ခ်မ္းသာေျမာက္ရပ္၊ သဲေတာအမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

သဲေတာဝမ္းတြင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2165227, 064-2050500, 064-2050501, 09-2165571, 064-2050505

ေအာင္ေမတၱာ (ဆန္စက္မ်ား)

သဲေတာ-၀မ္းတြင္းလမ္း၊ ဗဟိုရပ္ကြက္၊ ဝမ္းတြင္းအမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

သဲေတာဝမ္းတြင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-47109482, 09-402690327