Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ေအာင္စိုးမိုး (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ ေခမာသီရိရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400085142, 09-259747062, 09-791021642

ကိုၿဖိဳး (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

တပင္ေ႐ႊထီးလမ္း၊ အထက(၂)ေက်ာင္း အေရွ႕၊ ေအာင္နန္းရိပ္သာရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400037613, 09-400043365

ျပည့္စံု (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ေဈးႀကီးလမ္း၊ ယုဇနရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400002261

ဆန္းၾကာ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္း၊ တပ္ကုန္းေတာင္ရပ္၊ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400026331