Add your listing here

Results 1 - 10 of 23

၉၉၉ (ကိုးသံုးလံုး) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၄၅၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ စည္ပင္သာယာလမ္းေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-972511712, 09-422476862, 09-448428007

ေအာင္ခ်မ္းသာ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၃၊ ကနၷားလမ္း(သဲလမ္း)(ဧရာသီရိလမ္း)၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-80182, 042-80278

ေအာင္သိန္းသန္း (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၉၂/၅၊ ကုန္သည္လမ္း၊ တ႐ုတ္ဘံုေက်ာင္းဆိုင္ခန္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8578578

ေအာင္ရတနာ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

(ခ)-႐ံု၊ အခန္း ၁/၁၁၊ ေ႐ြးနဒီေဈး၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8578197, 09-36227305

အိအိစံ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၃၅၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-80491

ေဌးႏိုင္ (ဦး) + လွစန္း (ေဒၚ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၂၉၊ ယုဇနလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-80449, 09-8578585

ထက္ထက္ႏိုင္ (မ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၉၇၊ ကနၷားလမ္း(သဲလမ္း)(ဧရာသီရိလမ္း)၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-80502

ေကာင္းထက္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၄၊ စည္ပင္သာယာလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-428518670

ေခြး (ဦး) (အေဖႀကီးေပၚဆန္းေမႊး) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၉၁/၉၂၊ ကနၷားလမ္း(သဲလမ္း)(ဧရာသီရိလမ္း)၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8578334, 09-49744008

Kyank Sein [Ko] (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၉၅၊ ကနၷားလမ္း(သဲလမ္း)(ဧရာသီရိလမ္း)၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-80483, 09-49717611