Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ဓနၿဖိဳးေမာက္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၃၁၈၆၊ ရာဇဌာနီလမ္းမ၊ ပန္းျမိဳင္လယ္ဥယ်ာဥ္ အေရွ႕၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-26100, 067-26300, 09-5026998

ခင္မာၾကည္ (ေဒၚ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

(န)-႐ံု၊ အခန္း ၂၇/၂၈၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-8300285, 09-8302157

ျမကၽြန္းသာ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ၂/၃/၄၊ ႐ံု-(၁၃)၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊ ကုန္စံုတန္း၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-782223709

ၿပိဳင္စံရွား (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

႐ံု-(ဘီ/၂)၊ အခန္း ၇၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-402020251

ရွိန္ (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

႐ံု-(ဘီ/၂)၊ အခန္း ၁၃/၁၄၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-250092409

ရတနာပံု (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္စည္သာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း အနီး၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-23841, 067-22604

မိုးမိုးသန္း (မ) (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ၂၅၀၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-250206748

ဇမၺဴၿဖိဳး (ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ပ/၈၊ ပုဗၺသီရိပဲြ႐ံု၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-452322002, 09-420769156