Add your listing here

Results 1 - 10 of 30

အာကာထက္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အခန္း ၅၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊ စားေသာက္တန္း၊ ရြာေတာ္ရြာ၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49208815, 09-420746655

Excellent (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ရာဇဌာနီလမ္းမ၊ ျမင့္မိုရ္နန္းဟိုတယ္ အနီး၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-21763

မိသားစု (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ရာဇဌာနီလမ္းမ၊ ပန္းခင္းလမ္းမီးပိြဳင့္ အနီး၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-448538828, 09-786787430

ထိပ္တန္း (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၂၀၁၁၉၊ ဧရာဝတီလမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-794880119

ကန္းစတား (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၁၈၊ ရာဇဌာနီလမ္းမ၊ စြယ္ေတာ္လမ္း ေထာင့္၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-25600, 09-793482977

ေကာင္းေကာင္းၿမိဳင္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အခန္း မ/၆/၇၊ ဘူတာႀကီး၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-428160516

ေကာင္းလက္ရာ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

(စားေသာက္တန္း)-႐ံု၊ အခန္း ၃၃၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-775206248

ေကာင္းျမတ္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၄/၄၈၄၊ ယုဇနလမ္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-22642, 09-49300767, 09-796114255

Lucky Channel (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၅/၅၁၃၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ႏွင္းဆီပန္းအဝိုင္း အနီး၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

မႏၲေလးယူနန္ (စားေတာ္ဆက္မ်ား)

ရာဇဌာနီလမ္းမ၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-2015659, 09-402577247, 09-254160633