Add your listing here

Results 1 - 10 of 14

Feeling (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ စီ/၁၃၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-779156229, 09-795064127

J & J (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

ျမတ္လင္းေအးၿမိဳင္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-775165445

Lucky 7 [Food & Body Reflexology] (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

သစၥာလမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း ေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-421164720

ညအိမ္မက္ (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

ျမန္မာနန္း(၁)လမ္း၊ ေငြဟသၤာကုန္း အနီး၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-31499199

ျပည့္စံ (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

ဘားအံ-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-762254138

Relax (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

သုခမိန္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-781283028, 09-898421397

စည္းစိမ္ (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

ေယာမင္းႀကီးလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

စိန္ပန္း (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

ပဒုမၼာလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-782122530

ေရႊေမတၱာ (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

ေမတၱာလမ္း၊ ေမတၱာ(၃)လမ္း ေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-773094028

Smile World (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၊ ကံ့ေကာ္လမ္း၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား အနီး၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-73113837