Add your listing here

Results 91 - 100 of 160

ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

သီရိမဂၤလာလမ္း၊ (က)ရပ္ကြက္၊

ေလာင္းလံုး၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-33090, 09-262490202

ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

ရန္ႀကီးေအာင္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေလးမ်က္ႏွာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

044-48052, 09-451244217

မႏၲေလးခ႐ိုင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

၃၅လမ္း၊ ၅၉လမ္း ႏွင့္ ၆၀လမ္း ၾကား၊ ကံေကာက္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-2848106, 02-2848105

မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

ေဆး႐ံုသစ္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-30504, 045-30505

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

ကမ္းနားလမ္း၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-27161

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

အမွတ္ ၅၄၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ ကိ်ဳက္၀ိုင္းဘုရားမွတ္တိုင္ အနီး၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-660729

မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

စြန္ရဲလမ္း၊ ေအာက္ရြာပိုင္းရပ္ကြက္၊

မင္းျပား၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-75015

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ဖ.ဆ.ပ.လက်န္းမာေရးဌာနခြဲ (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

အမွတ္ ၈၉၊ အထက္ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ဖဆပလရပ္ကြက္၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-290756

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

အမွတ္ ၃၂/၃၄၊ ဗညားဒလလမ္း၊ သေျပကုန္းရပ္ကြက္၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-290756, 01-292223

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာန (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး႐ံုးမ်ား)

(၁၄)လမ္း၊ မဂၤလာဒံုေဈးရပ္ကြက္၊

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5068607, 09-43083572