Add your listing here

Results 1 - 2 of 2

တင္ဝင္း (ဦး) (ပလတ္စတစ္ေဈးဝယ္အိတ္ (ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၁၉၇/ဘီ၊ တြင္းသင္းတိုက္ဝန္ဦးထြန္းညိဳလမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5017979

Lucky Bag, Swallow (ပလတ္စတစ္ေဈးဝယ္အိတ္ (ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၇၂/၅၉/၁၅၈၊ သုခိတာလမ္း၊ စက္မႈဇုန္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-788022602, 09-788022615, 09-73078455, 09-795382667