Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

ရွမ္းမင္းသား (လက္ဖက္ႏွင့္ အေၾကာ္စံု)

အမွတ္ ၂/ခ၊ ဂုဏ္႐ုပ္႐ွင္႐ံုအေနာက္လမ္း၊ ထားဝယ္စုရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5121189

တိုးဝမ္း (လက္ဖက္ႏွင့္ အေၾကာ္စံု)

အမွတ္ ၁၄၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ထားဝယ္စုရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5640859, 09-422198623, 059-41434

ဝင္းပပ (လက္ဖက္ႏွင့္ အေၾကာ္စံု)

အမွတ္ ၉၆၊ ေနာက္လယ္(၃)လမ္း၊ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5640142