Add your listing here

Results 1 - 9 of 9

Ever Smile (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ရံုလမ္း၊ ကံၾကီးလမ္း ေထာင့္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-31670843

အင္ၾကင္း (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းမၾကီး၊ ႐ြာမရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423688399

ခိုင္သဇင္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းမၾကီး၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဆိုင္ခန္း၊ ႐ြာမရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-36161, 09-30331300, 09-43030637

ျမနႏၵာ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းမၾကီး၊ မီးရထားဆိုင္ခန္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5368348, 09-423683692

ေရႊၾကာပင္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၊ တာပြန္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423684112, 09-253149428

ေရႊကြန္ပ်ဴတာ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၅ မွ ၇၊ တိုက္ ပတၱျမားေဆာင္၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းမၾကီး၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5368393, 053-36093

ေရႊအိမ္စံ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

ကံၾကီးလမ္း၊ ဇီးကုန္းေလးအျပင္လမ္း ေထာင့္၊ ဇီးကုန္းေလးရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-36167

သႏၲာခင္ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၉၊ အတြင္းသာစည္လမ္း၊ သာစည္ရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-36541, 09-5368156

ဝင္းသိဂႌ (မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၆၊ တာပြန္လမ္း၊ ႐ြာမရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-36141, 09-423662209, 09-452783302