Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ထိပ္တန္း (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

ဘူတာတိုက္တန္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-49341

ဖိုးသား (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

မင္းရာမလမ္း၊ ႐ွမ္းပြဲရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402540572, 09-402718978

ပေဒသာ (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

အမွတ္ ၂၀၇၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ ျမင္းဘက္ရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2228096, 064-49096, 09-792228096

႐ြက္ႏု (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

အေနာ္ရထာလမ္း၊ ႐ွမ္းပြဲရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-49200, 09-2228200