Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ေန႔သစ္ (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

ထန္းတပင္တာေျပးလမ္း၊ ေအာင္သုခရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-428156403, 09-792655327

ဆာကူရာ (ခ်ယ္ရီ) (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

အမွတ္ ၁၇၊ ဦးစံေအးလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-619031

စြယ္ေတာ္ (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္းမၾကီး၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-790662203

ထိပ္တန္း (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္းမၾကီး၊ တဝေရႊဂူႀကီးဘုရား အေရွ႕၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-428128173

ဝင္းဝင္းထိန္ (ဓာတ္ပံုဆိုင္)

ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္းမၾကီး၊ မီးသတ္ဝန္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250039708, 09-260073833