Add your listing here

Results 21 - 30 of 30

စန္းေအး (မ) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

(အင္ႀကင္း)-႐ံု၊ အခန္း ၃၁၊ သီဟေဇယ်ာေဈး၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250773337

ေစာရီ (ေဒၚ) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-264267324

႐ႈဟို (ေဒၚ) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(၃၂)၊ အခန္း ၃၁/၃၂/၅၄၊ ဆိပ္ငယ္ေဈး၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8501313

႐ႈတင္ (ကို) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(၁၀)၊ အခန္း ၁၉၊ ဆိပ္ငယ္ေဈး၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8762825

စိုးႏိုင္ (ဦး) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၆၊ ပုလဲလမ္း၊ အလယ္ကြ်န္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5640786

စွမ်း (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၄၊ အ-မ-ကေက်ာင္းလမ္း၊ ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-254824436, 09-960466735

သန္းထြန္း (ဦး) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(၃၁)၊ အခန္း ၂၉၊ ဆိပ္ငယ္ေဈး၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422195554

သန္းေဇာ္ (ကို) + ခင္မ်ိဳးသန္႔ (ေဒၚ) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၆/ခ၊ ပိေတာက္ေရႊဝါလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250617941

ယဥ္ (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၁၊ စကားဝါလမ္း၊ ကန္ေခါင္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-41004183, 09-780790819

ဇီဝသုခ (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

တနသၤာရီလမ္း၊ ေတာရေက်ာင္းလမ္းဆံု အနီး၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422195810, 09-971113863