Add your listing here

Results 1 - 10 of 51

ဘိုဘို (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၈၈၊ အေနာ္မာလမ္း၊ အေနာ္မာ(၁၄)လမ္း ေထာင့္၊ အေနာ္မာ(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5505567, 09-965505567, 09-785505567

ျခေသၤ့မင္း (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၂/ဘီ၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ အမွတ္(၃)ေစ်းမွတ္တိုင္ အနီး၊ (၄-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5161408, 09-420059381

METTA (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၂၀၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ (၂-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-886855292, 09-886855293

မိဘဂုဏ္ရည္ (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၈၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ ဇဂၤမလမ္း ေထာင့္၊ အ-မ-က (၄၂)ဆိုင္ခန္း၊ (၂-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-977665259

မင္းမဟာ (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၆၂/ေအ၊ ရႈခင္းသာလမ္း၊ ခိုင္ေရႊဝါမွတ္တိုင္၊ (၇-အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421072513

မ်ိဳးျမန္မာ (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၂၇၊ ရႈခင္းသာလမ္း၊ ခိုင္ေရႊဝါမွတ္တိုင္၊ (၇-အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-547094

ေဆးဝိဇၨာ (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၂၇၊ ျမလမ္း၊ ရတနာအိမ္ရာ၊ (၁၀-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-450164, 09-5002284, 09-977311642

စိန္ေဒါင္း (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၁၀၀၊ ခိုင္ေရႊဝါလမ္း၊ (၁၀-ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420075114, 09-5184578, 09-798434072

ေရႊဟသၤာ (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၈၄၊ ဇဂၤမလမ္း၊ (၆-အေနာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-540960, 09-5113938, 09-765113938

သန္းသန္းေအး (ေဒၚ) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၄၊ ပိေတာက္ေရႊဝါလမ္း၊ (၇-အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-795171477