Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ျမင့္ျမတ္သုခ (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၂၂၂၀၊ ခ်င္းတြင္းလမ္း၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

စည္သူေအာင္ (ေဒါက္တာ) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

ု-(ဘီ/၂)၊ အခန္း ၂၂/၃၄၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-8302009, 09-49323311, 09-8300144, 067-21614, 067-23693

ကံ့ေကာ္ဦး (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(ဘီ/၃)၊ အခန္း ၁၂၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-962057307, 09-420777782

ၾကည္စိုး (ကို) (တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၈၈၊ ရာဇဌာနီလမ္းမ၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-25284, 09-250004959, 09-794999550