Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ႏွလံုးသုခ (ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၆၁၅/ေအ၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ ဘိုကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255700936, 09-5322783

Neo More Myanmar Co.,Ltd. (ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

က်ိဳကၡမီလမ္း၊ ႐ိုးကုန္းေက်းရြာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-784690411

စႏၵာသူရိယ (ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၆၊ ေဇာင္းတန္းလမ္း၊ ဒိုင္းဝန္ကြင္း၊ ရွမ္းရြာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-33333807, 09-428553094

သူသူ (မ) (ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၆၀၊ သုခလမ္း၊ ေမာင္ငံရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-253884027, 09-264747766