Add your listing here

Results 1 - 2 of 2

(၁၀၈)ေတာင္မဟာေဗာဓိစြယ္ေတာ္ရွင္ဘုရား (ဘုရားေစတီမ်ား)

သလႅာ၀တီလမ္း၊ သံလ်င္ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ေထာင့္၊ (၁၀-ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-547128, 09-73015528

ဇိနမာန္ေအာင္ဘုရား (ဘုရားေစတီမ်ား)

ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ (၇-အေနာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-547035