Add your listing here

Results 1 - 2 of 2

Jump Myanmar Japan Co.,Ltd. [JMJ] (ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း ၂၀၄၊ ပထမထပ္၊ နဝေဒးလမ္း၊ ဂရင္းန၀ေဒးကြန္ဒို၊

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421078562, 09-450068175

G.A.Consultants Myanmar Co.,Ltd. [Jobban Myanmar] (ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၇၊ အခန္း ၃၀၉၊ တတိယထပ္၊ အလံျပဘုရားလမ္း၊ လျပည့္ဝန္းပလာဇာ၊ ေယာမင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-370838 Ext.211, 09-260704955, 09-404782401