အိုး႐ွင္းလိုက္

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :ဧရာဝတီလမ္း၊ သေျပကုန္း၊ဇမၺဴသီရိ

State :: ေနျပည္ေတာ္

Phone :: 09-775102550, 09-765102550

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကၽြႏူ္ပ္တို႔ဆိုင္တြင္ ဝယ္ယူေသာ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး ကၽြႏူ္ပ္တို႔ဘက္မွ ပစၥည္းအရည္အေသြးကို အာမခံပါသည္။
  • ဝယ္ယူသြားေသာပစၥည္းမ်ား တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ပါကလည္း ဝယ္ယူေျဖ႐ွင္းေပးပါသည္။

Other Business Categories

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page