ေမာင္ေမာင္တင္(ကို)ႏွင့္ညီမ်ား

ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္

Address :ေဘာဂသီရိကားကြင္း၊ပ်ဥ္းမနား

State :: ေနျပည္ေတာ္

Phone :: 09-972168088, 09-263444436

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဂ်ပန္ကားမွန္ ၊ တံခါးဂ်က္ပါဝါဝင္းဒိုး ၊ မွန္တင္ခ်ကားခင္ကေသာ႕ ၊မွန္လိုင္နာအမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳျပင္သည္။ေရာင္းသည္။

Other Business Categories

  • ကားမွန္အမ်ဳိးမ်ဳိး

Share This Page