ၿဖိဳးေမာက္

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Address :ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာဘုရားမုခ္ဦးအေ႐ွ႕၊ ၿမိဳ႕ဦးရပ္ကြက္၊ပ်ဥ္းမနား

State :: ေနျပည္ေတာ္

Phone :: 09-448539396, 09-458068886

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • မ်ိဳးေစ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုးံေဆးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးလက္လီလက္ကား ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page