Add your listing here

Results 91 - 100 of 433

လြင္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၄၂၇၊ စစ္ကဲလမ္း၊ ေ႐ႊကူရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-965569309, 09-977036113

လြင္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

၅၅လမ္း၊ ၃၅လမ္းႏွင့္ (၃၆)လမ္းၾကား၊ ရဲမြန္ေတာင္၊

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402026056, 09-772026056

မႏၲေလးေတာင္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

၆၆လမ္း၊ အာ႐ုဏ္ခံဥယ်ာဥ္ေဈးတန္း၊ မႏၲေလးေတာင္ေျခ၊ ေဒါနဘြား၊

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43145367, 09-402528898

မိဘေမတၱာ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

ေရႊသာေလ်ာင္းဘုရားလမ္း၊ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း အနီး၊ ကြ်န္းသာယာရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-965879272

မိဘေမတၱာ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

၇၂လမ္း၊ ၃၄လမ္း ႏွင့္ ၃၅လမ္း ၾကား၊ ရန္မိ်ဳးလံု၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-256028695, 09-259185872

မိဘေမတၱာ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

၆၄လမ္း၊ ေဒလီယာလမ္း ႏွင့္ ဇလပ္၀ါလမ္း ၾကား၊ ၿမိဳ႕သစ္(၃)၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-258222291, 09-402714582, 09-2033188

မင္းထိုက္ (ကို) (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၄၃/ဘီ၊ ပံုကြ်န္းလမ္း၊ အိုးလုပ္ရပ္ကြက္၊

ထားဝယ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250614367, 09-250244668

မင္းရာဇာ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

ေရႊစာရံဘုရားလမ္း၊ အုန္းေခ်ာ႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-40313

မိုး (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေရႊဂူေက်ာင္း အတြင္း၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊

ပုဂံေညာင္ဦး၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2042739

မိုးမခ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ေအ-၂၊ ဘူတာလမ္း၊ အလက(၁)တိုက္တန္း၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၃)၊

ျပင္ဦးလြင္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-250200069