Add your listing here

Results 1 - 10 of 105

အလင္းတန္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ အမ္ဒီ-၄၊ တကၠသိုလ္လမ္း၊ စီတာပူရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-2520686

Alang (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

တကၠသိုလ္လမ္း၊ စီတာပူရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-47000899, 09-256288804

ေအာင္ေအာင္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ အက္(စ္)-၃၊၄၊ အားကာတိုက္တန္း၊ ဧရာရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-2523022, 074-2521368

ေအာင္္ကမ႓ာ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

တကၠသိုလ္လမ္း၊ မေနာကြင္း အနီး၊ စီတာပူရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400051957

Boss (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အမွတ္ ၂/၃၊ ဧရာသမဝင္း၊ ဧရာရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-2401032, 074-2520758

ခ်ိဳတူး (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

စည္ပင္သာယာလမ္း၊ ယုဇနရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-440003051

ဂ်ီေနာ္ထြယ္ (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္း၊ တပ္ကုန္းေတာင္ရပ္၊ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-2523667, 09-47002685

ဟိန္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ လမ္းသြယ္(၂၂) ေထာင့္၊ ေခမာသီရိရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-250931468

လိွဳင္မင္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

အေနာ္ရထာလမ္း၊ ေခမာသီရိရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-259122414

လိွဳင္ဝင္း (ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ျပဳျပင္ေရး)

တပင္ေ႐ႊထီးလမ္း၊ ေအာင္နန္းရိပ္သာရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-47002773