ဝင္း

မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ ၉၊ မင္းလမ္း၊သထံုၿမိဳ႕နယ္

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 09-43004169, 09-252261252

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ကြန္ပ်ဴတာ၊ မ်က္စိစမ္းသပ္ခန္းႏွင့္ အေရာင္းခန္းမ
  • စာၾကည့္မ်က္မွန္၊ မ်က္မွန္၊ Retail & Wholesale

Other Business Categories

  • မ်က္မွန္ပစၥည္း

Share This Page