ဖိုးခ်ိဳ (ဦး) + သန္းသန္းရီ (ေဒၚ) (စတိုးဆိုင္)

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၉၄၊ ဘူတာလမ္း၊ ေအာက္က်င္းရပ္ကြက္၊သထံု

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 09-792501019, 09-951686101, 057-41075

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရသည္။
  • မဂၤလာခန္းဝင္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရသည္။

Other Business Categories

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပဳျပင္ေရး
  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး