ေမသက္ထား

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Address :အမွတ္ ၁၄၄/ဘီ,စီ၊ ေမာ္လၿမိဳင္-သံျဖဴဇရပ္လမ္း၊မုဒံု

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 057-70617, 057-70149, 09-263399224, 09-797082777, 09-787088400, 09-5400685

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ရာဘာအေစးႀကိတ္
  • ရာဘာျခံသံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ဆိုလာဘက္ထရီ

Share This Page