ေရႊအုန္းသီး

တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၅၅၁၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ သိမ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ေမာ္လၿမိဳင္

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 057-25519, 057-26727, 09-429803888

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေဆးတုိက္ႏွင့္ ေဆးကုခန္း
  • ႏွလံုးသည္းေျခေဆးႏွင့္ ေသြးညိွေဆးမ်ားလည္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။

Share This Page