ဇာမဏီ

ဖိနပ္ဆိုင္

Slogan :

Address :အမွတ္ ၃၈/ေအ၊ တုိးခ်ဲ႕ကမ္းနားလမ္း၊ အုိကေဟုိတယ္အနီး၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊ေမာ္လၿမိဳင္

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 09-5503099, 09-695503099, 09-449250067

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဖိနပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးလက္လီ/လက္ကားေရာင္းဝယ္ေရး