ဖူဂီ်

ဓာတ္ပံုဆိုင္

Address :အမွတ္ ေအ-၃၊ သာသနာ့ဗိမာန္လမ္း၊ ၿမိဳင္ရတနာေဈး အေရွ႕၊ ဖက္တန္းရပ္၊ေမာ္လၿမိဳင္

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 09-799744226, 09-429800145, 09-799744225, 09-259291695, 09-5114661, 09-8701030

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဓာတ္ပံု၊ ဗီႏုိင္းႏွင့္ စေတကာအျမန္

Share This Page