ေရႊၿခံ

ကိတ္ႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၃၆-ေအ၊ တရုတ္တန္းလမ္း၊ ဒိုင္းဝန္ကြင္း၊ေမာ္လၿမိဳင္

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 09-49800100, 09-452478244, 09-251220011

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အေအးႏွင့္ မုန္႔မ်ဳိးစံု

Other Business Categories

  • မုန္႔ႏွင့္မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Share This Page