ဆန္းသစ္ဦး

ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ ၁-ဒီ(၁၇/၁၈)၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေလးထပ္ေစ်း၊ေမာ္လၿမိဳင္

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 09-5321118, 09-8703963, 09-5095433, 057-25290

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေရႊရည္အာမခံသည္။
  • ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္သည္။

Share This Page