တိုးရစ္(စ္)

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :အမွတ္ (၁၁၆၊၁၂၀၊၂၄၂-ေအ)၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ ေဈးႀကီးရပ္၊ေမာ္လၿမိဳင္

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 09-255855055, 09-425267890, 057-2022920, 057-2025379

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • Mobile Accessories, TV, Air Con,
  • ေရခဲေသတၱာ၊ ဆုိလာဘက္္ထရီ

Share This Page