ၾကည္ခ်မ္း

တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္

Slogan :

Address :အခန္း ၇-၈၊ က်ိဳကၡမီလမ္း၊ စိုက္ပိ်ဳးေရး႐ံုး အေရွ႕၊ ေဈးႀကိဳကားဝင္းအနီး၊ ေဈးႀကိဳ၊ေမာ္လၿမိဳင္

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 09-8702347, 09-5320926, 09-790695440

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေမြးျမဴေရးအစာ၊ ၾကက္သားေပါက္ႏွင့္ ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေရး