မဟာႏြယ္

ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၂၀၊ က်ိဳကၡမီလမ္း၊ မဟာႏြယ္ကုန္းထိပ္၊ ေနာင္ခရီရပ္ကြက္၊ေမာ္လၿမိဳင္

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 09-254000276, 057-27616

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • လွ်ပ္စစ္မီီးတုိင္ေလးေထာင့္
  • ေျမစုိက္ပုိင္တုိင္
  • အသင့္ၾကမ္းခင္းျပား
  • အဆင့္ျမင့္ၿခံတိုင္၊ အိမ္တုိင္၊ ကြန္ကရစ္အုတ္

Other Business Categories

  • ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္သံုး ကိရိယာမ်ား