နံပါတ္ဝမ္း

င႐ုတ္သီးႏွင့္င႐ုတ္သီး ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၄၂၊ စက္မႈဇုန္၊ ဖားအံလမ္းမ၊၊ေမာ္လၿမိဳင္

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 09-49803079, 09-5321515

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ငရုတ္သီးႏွင့္ ငရုတ္သီးထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page