သန္းစိုး

စတိုးဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ ၃၂၇၊ ပတၱျမားလမ္း၊ ေတာင္သူစုရပ္ကြက္၊က်ိဳက္ထို

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 09-255913616, 057-2060485

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးလက္လီလက္ကားေရာင္းဝယ္ေရး
  • ယိုးဒယားစတုိး၊ ယုိးဒယားပစၥည္းမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

Share This Page