Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ေအာင္ေမတၱာ (မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ မုန္႔တီဖို)

အမွတ္(၂)ေဈး၊ ေတာင္ဘက္တိုက္တန္း၊ မႏၱေလးတန္းရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-49923

ဂဠဳန္ရာဇာ (မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ မုန္႔တီဖို)

ေပ်ာ္ဘြယ္-နတ္ေမာက္လမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-47112921, 09-402556811

ေငြေတာင္ (မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ မုန္႔တီဖို)

အမွတ္(၂)ေဈး၊ ေတာင္ဘက္တိုက္တန္း၊ မႏၱေလးတန္းရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-33012376

သိန္းသန္းစိုး (မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ မုန္႔တီဖို)

အေနာ္ရထာလမ္း၊ ႐ွမ္းပြဲရပ္ကြက္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-49254, 09-2228208