Add your listing here

Results 1 - 2 of 2

မ်ိဳးစ်ာန္ (မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရး သင္တန္းမ်ား)

ေရတံခြန္ေတာင္ေဂါက္ကြင္းလမ္း၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္မႏၲေလး အနီး၊ ႐ွင္ေတာ္ကုန္း႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-400533345, 09-950504349

One (မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ေရး သင္တန္းမ်ား)

မႏၲေလး-ရန္ကင္းေတာင္လမ္း၊ ပုဏၰားကုန္းေဈးတန္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ပုဏၰားကုန္း႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-786206496, 09-787565786