ဖိုးေထာင္

လက္ဖက္ႏွင့္ အေၾကာ္စံု

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၊ ကံဦးရပ္၊ ၿမိဳ႕မရပ္၊ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2165983, 09-256001539

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ပဲႏွစ္ျပန္ေၾကာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လက္ဖက္ႏွပ္မ်ားကိုလက္လီလက္ကားရရွိႏိုင္ပါသည္။