ကိႏၷရီ

ပုဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး (လံုခ်ည္)

Slogan :

Address :ကိႏၷရီအထည္စက္၊ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5016330

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ပုဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး လက္လီ၊ လက္ကား ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။