ေငြဇင္ေယာ္

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Address :၄၃လမ္း၊ ႏြားပြဲေဈးလမ္း ထိပ္၊ ဝါးတန္းရပ္၊ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2063140

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုး ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ေဆးအမ်ဳိးမ်ဳိး ေရာင္းခ် ေပးသည္။

Other Business Categories

  • စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Share This Page