အပ်ိဳမ

ပိုးထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :အမွတ္ ၃၊ ၃၄လမ္း၊ ဗဟိုရပ္ကြက္၊ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-452122009, 09-765766506

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ပန္းထိုးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအရာမွန္သမွ်အကုန္လုပ္ေပးပါသည္။

Other Business Categories

  • အထည္ဆိုင္မ်ား
  • ရက္ကန္း႐ံုမ်ား

Share This Page