စံထူး

စားေသာက္ကုန္မ်ား

Address :သူေဌးကုန္းရပ္ကြက္၊ သဲေတာအမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊သဲေတာဝမ္းတြင္း

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-964090241, 09-769945535

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ၾကက္သားေျခာက္၊ ဝက္သားေျခာက္၊ အမဲသားေျခာက္၊ ဆိတ္သားေျခာက္၊ ငါးရံ႕ေျခာက္၊ အာၿပဲေျခာက္၊
  • ၾကက္မြ၊ ဝက္မြေၾကာ္၊ ဆိတ္မြေၾကာ္၊ (အခ်ိဳ၊ အစပ္)မ်ိဳးစံုရသည္။

Share This Page